Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 21 2017

9833 4f2f
Reposted fromollardo ollardo viasatyra satyra
3456 5c42
Reposted fromrisky risky viasatyra satyra
Reposted fromoll oll viakomplikacja komplikacja
Lubię , gdy nazywa mnie swoją.
— Bezimienna
Powiedzieć coś bym chciał, mam pustkę w głowie 
Zgubiłem znowu się 
I nie chce mi się nic, jestem już zmęczony 
To nie był dobry dzień 
— Myslovitz

May 31 2015

5569 2af4 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaRecklessKid RecklessKid
9576 f00a
Reposted fromaletodelio aletodelio viainsanedreamer insanedreamer
7521 0044 500
Reposted fromhokuspokus hokuspokus viainsanedreamer insanedreamer
Mnie trzeba oswajać latami przyjaźni lub szaleńczym opętaniem.
— B. Rosiek
Reposted fromkatalama katalama viainsanedreamer insanedreamer

May 23 2015

0463 9b49

May 10 2015

3843 bbce 500
Reposted fromnyaako nyaako viainsanedreamer insanedreamer
9340 85a7
Oj tak...
Reposted fromSeventeenRed SeventeenRed viakomplikacja komplikacja

Nasze miejsce jest tutaj, w nocy, bez nikogo.

— Żulczyk.

Reposted fromUndomiel Undomiel viaznikajac znikajac

May 01 2015

Kiedy stoisz przede mną i patrzysz na mnie, cóż Ty wiesz o moich wewnętrznych cierpieniach i cóż ja wiem o Twoich. Nawet gdybym upadł przed Tobą i szlochając powiedział Ci o moich, cóż więcej mógłbyś wiedzieć o mnie niż wiesz o piekle, kiedy ktoś opowiada, że jest gorące i straszliwe.
— Franz Kafka
I don't want to judge
what's in your heart,
but if you're not ready for love,
how can you be ready for life?
— Soko "We Might Be Dead By Tomorrow"
6871 710c 500
Reposted fromlegilimencja legilimencja viakomplikacja komplikacja
1014 6d35

April 19 2015

- Chętnie spróbowałbym tego z Tobą. 
- Czym jest ‘to’?
- Przyszłością.
— Daniel Glattauer
0074 3376
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaimchuckbasss imchuckbasss
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl