Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 08 2018

0542 9e02 500
Reposted frompiehus piehus viainsanedreamer insanedreamer
7594 91bc
Reposted from4777727772 4777727772 viaoutkapa outkapa
6055 f362
Reposted fromcrosslab crosslab viainsanedreamer insanedreamer
Wydaje się, że w mózgu istnieje całkiem szczególny obszar, który można by nazwać poetycką pamięcią i który rejestruje to, co nas urzekło, wzruszyło, co dało piękno naszemu życiu. 
— "Nieznośna lekkość bytu" (Milan Kundera)
Reposted frompiepszoty piepszoty viainsanedreamer insanedreamer

July 17 2017

7206 e3ed
Reposted byabsurdalnazaufajswojemuscenarzysciefutureiscomingczoomoglismywszystkomatissevisionshereyesimasadclownimasadclown
7207 5154
Reposted byabsurdalna absurdalna

June 16 2017

Chcę żebyś była dzielna. Nie wolno Ci się niczego bać.

— L. M. Montgomery
Reposted frombe-awesome-today be-awesome-today viasatyra satyra

March 20 2017

5718 24aa
Reposted byabsurdalna absurdalna
5719 d3ee 500

ohnevermore-photography:

Happy Valentine’s Day

March 06 2017

February 24 2017

Reposted fromoll oll viaShittyKitty ShittyKitty

February 21 2017

9833 4f2f
Reposted fromollardo ollardo viasatyra satyra
3456 5c42
Reposted fromrisky risky viasatyra satyra
Reposted fromoll oll viakomplikacja komplikacja
Lubię , gdy nazywa mnie swoją.
— Bezimienna
Powiedzieć coś bym chciał, mam pustkę w głowie 
Zgubiłem znowu się 
I nie chce mi się nic, jestem już zmęczony 
To nie był dobry dzień 
— Myslovitz

January 18 2017

7960 bd96

highfaedaily:

Heir of Fire, Sarah J. Maas

Reposted byabsurdalna absurdalna

August 13 2016

7984 51bb

daddyswhores16:

You fucking crave being put to use dont you!?

Little slut

Reposted byabsurdalna absurdalna

May 30 2016

8010 7534

March 26 2016

8050 261d
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl